MARKNADSUTSIKTER
Räntor
 Global recession krävs för att finna värde
Aktier
 Aktier fortsätter vara bäst i klassen trots mogen värdeing
Sverige
 Värdering och vinstförväntningar tilltalande
Europa
 Penningpolitiken behöver kombineras med finanspolitik
USA
 USA draglok för global återhämtning
Japan
 Japanska yenen har försvagats ytterligare
Tillväxtmarknader
 Uppgång har inte drivits av bättre makroekonomi

MÅNADSSPARA
Att pensionsspara utan avdragsrätt
Tidigare har du kunnat göra avdrag på 12000 kronor årligen för privat pensionssparande. Nu föreslår Regeringen att denna avdragsrätt ska minskas till 1800 kronor redan nästa år.
 Hur mycket vill du ha att leva på som pensionär?

Ränteprognos 30 okt 3 mån 6 mån 12 mån
Stibor 3 mån 0,26 0,25 0,25 0,35
Sverige Reporänta 0,00 0,00 0,00 0,00
2 år -0,02 0,00 0,10 0,40
10 år 1,19 1,45 1,60 2,00
EMU Reporänta 0,05 0,05 0,05 0,05
USA Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,50
 
Boränteprognos 3 nov 3 mån 6 mån 12 mån
3 mån 2,22 2,50 2,55 2,75
2 år 2,25 2,40 2,50 2,75
5 år 2,79 3,00 3,15 3,30
10 år 3,60 3,80 4,00 4,20

Valutaprognos 30 okt 3 mån 6 mån 12 mån
USD/SEK 7,39 7,48 7,50 7,50
EUR/SEK 9,29 9,20 9,15 9,00
EUR/USD 1,26 1,23 1,22 1,20
 
TACK FÖR OSS
Nyhetsbrevet Placeringsnytt upphör
För dig som har ett intresse för placeringar och vill ha löpande placeringsförslag, artiklar och inspiration finns webbtidningen Aktiellt.
 Läs Aktiellt för analyser och placeringsförslag

PLACERINGSFÖRSLAG
 Placera aktivt
 Placera bekvämt

Detta nyhetsbrev skickas automatiskt till alla prenumeranter. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, följ länken nedan.
Detta nyhetsbrev är framställt av Swedbank för allmän distribution. Nyhetsbrevet är framställt i informationssyfte och innehåller allmän information om produkterbjudanden från Swedbank och Sparbankerna och skall betraktas som marknadsföring. Innehållet i dokumentet utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av nyhetsbrevet bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt. Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns i detta nyhetsbrev, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som investeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Stockholm 2014. Adress: Swedbank, SE-105 34 Stockholm.